Dự án

lap-dat-he-thong-camera-nha-chi-lai-tai-loc-chau-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt hệ thống Camera nhà chị Lài tại Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng 17 Tháng Năm, 2023

Công trình thi công của Camera Thanh Nam ngày 17/5/2023 như sau: Tên công trình: Lắp đặt hệ thống Camera...

thi-cong-lap-dat-camera-anh-thang-tai-loc-chau-bao-loc-lam-dong-2-camerathanhnam
Thi công lắp đặt Camera tại Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng 16 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công công trình lắp đặt camera nhà dân của nhân viên Camera Thanh Nam ngày 16/5/2023: Thi...

lap-dat-he-thong-camera-nha-anh-nam-tai-loc-nam-bao-lam-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt hệ thống Camera nhà anh Nam tại Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng 15 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công công trình của Camera Thanh Nam ngày 15/5/2025: Tên công trình: Lắp đặt hệ thống Camera...

thi-cong-lap-dat-camera-tai-loc-chau-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Thi công lắp đặt Camera tại Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng 14 Tháng Năm, 2023

Hoạt động thi công lắp đặt camera giám sát nhà dân của Camera Thanh Nam ngày 14/5/2023: Thi công lắp...

lap-dat-camera-nha-chi-mui-tai-loc-nga-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà chị Mùi tại Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng 13 Tháng Năm, 2023

Tên công trình: Thi công lắp đặt Camera nhà chị Mùi tại Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng Đơn vị...

den-nlmt-nha-chi-hue-bao-loc-camerathanhnam
Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại nhà chị Huế Lộc An, Bảo Lâm,... 12 Tháng Năm, 2023

Thi công hệ thống đèn năng lượng mặt trời của đội ngũ Camera Thanh Nam ngày 12/5/2023. Lắp đặt đèn...

lap-dat-camera-nha-chi-giang-tai-loc-phat-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà chị Giang tại Lộc Phát – Bảo Lộc – Lâm Đồng 11 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 11/05/2023: Lắp đặt Camera nhà...

lap-dat-camera-nha-chi-nhung-tai-tran-phu-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà chị Nhung tại Trần Phú – Bảo Lộc – Lâm Đồng 10 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 10/05/2023: Lắp đặt Camera nhà...

khao-sat-va-thi-cong-lap-dat-camera-nha-chi-hien-tai-loc-chau-camerathanhnam
Khảo sát và thi công lắp đặt Camera nhà chị Hiền tại Lộc Châu 9 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 09/05/2023: Khảo sát và thi...

lap-dat-camera-nha-anh-quyen-tai-loc-chau-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà anh Quyền tại Lộc Châu – Bảo Lộc – Lâm Đồng 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 26/04/2023: Lắp đặt Camera nhà...

thi-cong-lap-dat-camera-nha-chi-nga-tai-loc-tien-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Thi công lắp đặt Camera nhà chị Nga tại Lộc Tiến – Bảo Lộc –... 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 07/05/2023: Thi công lắp đặt...

lap-dat-camera-nha-anh-hai-tai-loc-thanh-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà anh Hải tại Lộc Thanh – Bảo Lộc – Lâm Đồng 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 06/05/2023: Lắp đặt Camera nhà...