Dự án

khao-sat-va-thi-cong-lap-dat-camera-nha-chi-hien-tai-loc-chau-camerathanhnam
Khảo sát và thi công lắp đặt Camera nhà chị Hiền tại Lộc Châu 9 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 09/05/2023: Khảo sát và thi...

lap-dat-camera-nha-anh-quyen-tai-loc-chau-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà anh Quyền tại Lộc Châu – Bảo Lộc – Lâm Đồng 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 26/04/2023: Lắp đặt Camera nhà...

thi-cong-lap-dat-camera-nha-chi-nga-tai-loc-tien-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Thi công lắp đặt Camera nhà chị Nga tại Lộc Tiến – Bảo Lộc –... 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 07/05/2023: Thi công lắp đặt...

lap-dat-camera-nha-anh-hai-tai-loc-thanh-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà anh Hải tại Lộc Thanh – Bảo Lộc – Lâm Đồng 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 06/05/2023: Lắp đặt Camera nhà...

thi-cong-lap-dat-camera-nha-anh-quy-tai-loc-tan-bao-lam-lam-dong-camerathanhnam
Thi công lắp đặt Camera nhà anh Quý tại Lộc Tân – Bảo Lâm –... 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 05/05/2023: Thi công lắp đặt...

lap-dat-camera-nha-chi-trang-tai-loc-son-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà chị Trang tại Lộc Sơn – Bảo Lộc – Lâm Đồng 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 04/05/2023: Lắp đặt Camera nhà...

lap-dat-camera-nha-anh-tien-tai-dinh-trang-hoa-di-linh-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà anh Tiến tại Đinh Trang Hòa – Di Linh – Lâm... 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 26/04/2023: Lắp đặt Camera nhà...

lap-dat-camera-nha-anh-thang-tai-loc-an-bao-loc-lam-dong-camerathanhnam
Lắp đặt Camera nhà anh Thắng tại Lộc An – Bảo Lộc – Lâm Đồng 8 Tháng Năm, 2023

Nhật ký thi công lắp đặt camera quan sát của team Camera Thanh Nam ngày 29/04/2023: Lắp đặt Camera nhà...